Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

I en tid av sänkta reallöner och höjda räntor tvingas många barnfamiljer att dra åt svångremmen rejält. Samtidigt gör storbankerna rekordvinster.

I en ny rapport från Tankesmedjan Tiden visar Tobias Sundin hur bankerna kan skära guld med täljkniv mitt under levnadsomkostnadskrisen. Han lanserar också fyra reformförslag för ett mer rättvist samhälle:

Beskatta övervinsterna. Inför en skatt på övervinsterna från bankernas ut- och inlåning (det så kallade räntenettot).

Slopa SBAB:s vinstmål. Den statliga banken SBAB bör genast slopa sitt vinstmål, så länge levnadsomkostnadskrisen pågår, för att pressa ner räntekostnaderna för svenska bolånekunder.

Nya regler för bättre konkurrens. Den nuvarande oligopolsituationen måste brytas. Två steg i rätt riktning är transparent prissättning och snabbare leverans av amorteringsunderlag.

Storbanksskatt. Inför en särskild skatt för de största bankerna. En sådan skatt är redan verklighet på Island.

Ladda ned rapporten i PDF-format här.