Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

En skribent som bottnade både i forskning och fakta, och som påverkade Sveriges hållning i flera avgörande utrikespolitiska frågor. Christina Hilliard skriver om Caleb J. Anderson, en fascinerande gestalt i svensk politisk och journalistisk historia.

Caleb J. Anderson skrev löpande för Skogsindustriarbetaren (SIA) åren 1954–1975. sia var en facklig tidskrift med räckvidd i hela landet. Den hade en bred läsekrets och nådde både politiker och arbetare. SIA lästes av Olof Palme som tog intryck av Caleb J. Anderson i flera av de utrikespolitiska frågor som kom att utmärka hans tid som statsminister 1969–76. Vilken roll spelade Andersons analyser i utformandet av svensk utrikespolitik? Och hur väl speglade hans förutsägelser den världspolitiska utveckling som faktiskt skedde?

Hela den här texten finns att läsa i tidningen. De som går att läsa gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration nu för endast 199kr!