Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Att bli en folkrörelse igen, och stå för en tydlig reformagenda som inte bara skruvar i de nuvarande systemen. Det kan vara nycklarna för att vända socialdemokratins nedåtgående trend, menar Nasra Ali, ordförande för S-studenter.

 

– En av de avgörande frågorna för socialdemokratin är hur vi ska kunna bli det naturliga hemmet för de människor som tänker som oss. Då kan vi inte ställa in organisationen på att bara kampanja vart fjärde år. Det säger Nasra Ali, ordförande för S-studenter, socialdemokratiska studentförbundet.

Hon sammanfattar det många tänkt efter valet den 9 september. Att det i dag är andra krafter som sätter dagordningen för det politiska samtalet och styr vilka frågor som ställs i de vardagliga politiska samtalen. Allt det som arbetarrörelsen under många decennier i kraft av sina stora och folkligt förankrade rörelse var bäst på i svensk politik…

Hela den här texten finns att läsa i tidningen. De som går att läsa gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration nu för endast 199kr!