Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Välfärdsstaten har blivit socialdemokratins mål, men den rollen var den aldrig tänkt att spela. Redan Myrdal visste att den måste decentraliseras för att inte krossa de sociala gemenskaperna, skriver Mike Enocksson.

 

Det svenska 1900-talets andra hälft kommer gå till historien som tiden då kanske världens främsta välfärdsstat växte fram. Grunden lades redan av Per Albin Hansson då han talade om »Folkhemmet«, en vision som sedan realiserades genom efterträdaren Tage Erlanders »det starka samhället«. Den politiska demokratin hade formaliserats genom den allmänna rösträttens antagande 1919. Nästa steg var den sociala demokratin och därigenom också uppförandet av den sociala välfärden. 

Resultatet blev sociala reformer på löpande band…