Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Valet drevs inte av någon vänstervind. Snarare tvärtom. Maktrelationen i svensk politik är omkastad och nu krävs en bred analys av strukturförändringarna i samhället och socialdemokratins möjlighet att driva progressiv politik, skriver Håkan Bengtsson.

 

Rösträkningen är avklarad och valresultatet fastställt. Vad mer finns att säga? Jag känner mig ändå en smula kluven inför uppgiften att kommentera valrörelsen. Det är inte alldeles lätt att komma med säkra utsagor så nära inpå. Hur undvika att fastna i de näraliggande och alltför uppenbara förklaringarna? Det är alltid lätt att spana där strålkastarljuset faller just för tillfället…

Hela den här texten finns att läsa i tidningen. De som går att läsa gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration nu för endast 199kr!