Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Svensk politik befinner sig efter valet i en brytningstid som ställer nya krav på Socialdemokraterna. En förnyelse bör dock inte bygga på vare sig radikalisering eller högeranpassning, däremot kan en förskjutning från trygghet till jämlik frihet väcka framtidshopp för både vänster-, grå- och förnyelsesossar, skriver Daniel Färm.

 

Sverigedemokraternas (sd) framgångar har förändrat det politiska landskapet. Vid sidan av en extrem syn på migration och integration samt en tydlig högeranpassning av sin arbetsmarknads-, välfärds- och ekonomiska politik riskerar SD:s aggressiva förhållningssätt till media, demokratin, kulturen och internationella samarbeten även att omkullkasta mycket av det som arbetarrörelsen har byggt upp under drygt 100 år. Socialdemokraterna och lo behöver därför fortsätta att stå upp mot SD:s rasistiska, radikalkonservativa och högerpopulistiska politik…

Hela den här texten finns att läsa i tidningen. De som går att läsa gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration nu för endast 199kr!