Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

En majoritet av befolkningen – även de som inte identifierar sig som socialdemokrater – värderar den allmänna välfärden högt. För många är det en självklarhet att vården, skolan, omsorgen och försäkringarna finansieras gemensamt. Socialdemokraternas problem är inte att samhällsanalysen och sättet att organisera samhället är irrelevant, utan att vi som parti börjar bli det. För att ändra på det måste våra problembeskrivningar och politiska förslag sträcka sig längre än vad som är möjligt att åstadkomma på enstaka mandatperioder.

Harpuneringen på ytterligare tre procentenheter bekräftar att Socialdemokraternas kris blivit ett nytt normalläge. Väljarstödet är det lägsta sedan det var möjligt att rösta på ett parti. Valmanifestet 2018 innehöll visserligen flera gedigna välfärdsoffensiver – med familjeveckan i fronten – som bidrog till att väljarflykten blev mindre än befarat. Men den bittra verkligheten är att Socialdemokraterna inte längre uppfattas som trovärdiga. För att bli framtidens stora progressiva parti måste vi ta ett steg tillbaka, och åter börja berätta vad socialdemokratin egentligen vill med samhället. Även om det skulle innebära en tid i opposition…

Hela den här texten finns att läsa i tidningen. De som går att läsa gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration nu för endast 199kr!