Socialdemokratisk idéutveckling, kritik och politik sedan 1908.

Tankar i tiden - Arkiv

Mar

Europa blir en möjlighet

8 mars, 2018

Tankar i tiden

Macrons Europapolitik ställer frågan om EU:s roll på sin spets för svensk socialdemokrati. Alla borde ropa: Äntligen! I stället tycks partiet ha intagit en klassiskt konservativ syn på Europasamarbetet, skriver Per Wirtén.

En annan jämlikhet

6 mars, 2018

Diskussion pågår | Tankar i tiden

Socialdemokraternas jämlikhet bör handla mer om människors lika möjligheter, mindre om likhet i utfall. En sådan förändring skulle också ställa stora krav på att faktiskt satsa på sådana lika möjligheter, skriver David Åhlén.

Dec

Det långa telegrammet och det kalla kriget

19 december, 2017

Tankar i tiden

I år är det sjuttio år sedan den amerikanska Trumandoktrinen utlöste det kalla kriget. Den amerikanske diplomaten George Kennan hade fått Washington att förstå att efter kriget måste Sovjetunionen, den forne vapenbrodern mot Hitler, i stället hejdas från att fortsätta expandera. ”Containment” blev den nya politiken. Kennan ville att hoten om kommunistiskt maktövertagande i Grekland och Turkiet 1947 skulle mötas med politiska och ekonomiska medel. Men hökarna i Washington ville något annat.

Okt

Bör naturen ha rättigheter?

4 oktober, 2017

Tankar i tiden

Det finns en växande rörelse för att naturen ska få juridiska rättigheter som ett sätt att förhindra att vi människor förstör jorden. Men hur ska det egentligen gå till? Vem…

»Här låter de fackliga ledarna inte som ministrar«

4 oktober, 2017

Tankar i tiden

En fackföreningsgala i Durham, som startade 1871, har fått nytt liv av de ideologiska konflikterna i brittisk politik. Kristin Linderoth har rest dit och mött en arbetarrörelse och en arbetarklass…

Förlossningsvård i kris av ideologiska skäl

4 oktober, 2017

Tankar i tiden

Vårdval förlossning infördes 2009. I dag går det att utvärdera resultatet: Stängda förlossningskliniker, platsbrist och personalbrist. Barnmorskor och undersköterskor, alltmer pressade, som tvingas sjukskriva sig, gå ner i arbetstid eller…

Jun

Det obändiga svenska civilsamhället

14 juni, 2017

Tankar i tiden

Kan ett civilt samhälle vara obundet och samtidigt helt beroende av statliga pengar? I en svensk kontext fungerar det, men internationellt blir det svårare, skriver Manne Wängborg, före detta ambassadör….

När skiftet äger rum

13 juni, 2017

Tankar i tiden

Varför har vi nästan bara pratat om flyktingar i den politiska debatten de senaste åren? Och varför pratade vi bara om välfärd för 40 år sedan? Med utgångspunkt i ett…

Mar

Tekno-Jesus

23 mars, 2017

Tankar i tiden

Labbodlat kött, GMO, 3D-mat, vertikala odlingsväggar, insektsmjöl – många äro teknofrälsarna som ska rädda vår planet från klimathot, miljöförstöring och svält. Problemet är att de ofta lovar mer än de…

Kan socialdemokratin förnyas?

23 mars, 2017

Tankar i tiden

Den ojämlika utvecklingen i världen öppnar för en förnyelse av socialdemokratin, både i nord och syd, men det kräver att dess utveckling kan anpassas till villkor som inte rådde när…

Är kongressen redo att gå till beslut?

3 mars, 2013

Tankar i tiden

”Eftersom vi hela tiden tvingas in i försvarsposition försvinner chansen att uttrycka visioner. Och så småningom också förmågan att ens ha visioner. Plötsligt hör man sig själv försvara ett samhälle…

Sida 1 av 11