Socialdemokratisk idéutveckling, kritik och politik sedan 1908.

Tidskriftens uppgift är att föra den socialdemokratiska ideutvecklingen framåt och stärka den interna debatten. Att vara idéerna ärliga, inget annat. Jag har tidigare skrivit om hur idéerna som formulerats i Tiden har format Sverige. Vår historia förpliktigar, men så gör även den brådskande karaktären av Tidens uppgift.

Vi befinner oss i en tid där vi har några få år på oss att kraftigt minska utsläppen innan vi kommer få se död och massivt lidande. Vi befinner oss i en tid där de rikaste 26 personerna i världen äger lika mycket som hälften av jordens befolkning. Vi befinner oss i en tid då det är lättare att föreställa sig ett slut på världen än ett slut på den råa kapitalismen.

Samtidigt, hemma i Sverige, är vi inne i en mandatperiod som mer än vanligt lägger en våt filt över socialdemokratin. Regeringen är bakbunden genom ett samarbeta med två marknadsliberala partier och möter en högerekonomisk majoritet i riksdagen.

Behovet av att stärka den egna idéutvecklingen, och samhällsanalysen, utanför vad regeringen gör är större än på länge. Och det behovet tänker Tiden fylla. Därför kommer några innehållsmässiga förändringar ske framöver.

  1. De idépolitiska texterna ska öka och tillåtas vara längre.
  2. Färre reportage för att skapa mer utrymme åt arbetarrörelsens egna röster.
  3. Mindre fokus på utlandsreportage och de som skrivs ska ha en tydligare politisk relevans för arbetarrörelsen i Sverige.

Syftet med dessa förändringar är att göra Tiden till den självklara platsen för socialdemokratisk idéutveckling och debatt. Samtidigt ska Tiden vara relevant för alla socialdemokrater, även i det lokala. Därför kommer vi efter sommaren påbörja en serie där kommunala och regionala politiker får lägga ut texten.

Vad tycker du om dessa förändringar? Är det vad Tiden borde vara eller missar vi något viktigt?

För dig som vill ta del av och stödja idéutvecklingen, teckna ett helår för endast 199kr här: https://www.natverkstan.net/wp-content/plugins/konturiDb/prenumerera.php?id=184

Mvh, chefredaktör Payam Moula