Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

En jämnlönelag – något för Sverige?

10 januari, 2018Lovisa Ström
Islands nya jämställdhetslag har poänger, men kräver att den inordnas i den nordiska partsmodellen. läs mer
Daniel Färm ny chef för Tankesmedjan Tiden

Daniel Färm ny chef för Tankesmedjan Tiden

10 januari, 2018
Tankesmedjan Tiden, som drivs gemensamt av Socialdemokraterna, LO och ABF, har anställt Daniel Färm som ny verksamhetschef. – Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Daniel Färm till Tankesmedjan Tiden. Daniel har mycket lång erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete och har... läs mer

Ojämlik barndom försämrar barns livschanser

5 januari, 2018
Nu går jullovet mot sitt slut och landets elever laddar om inför en ny termin. Men långt ifrån alla kommer tillbaka från en rosenskimrande, överdådig julhelg. Alldeles för många barn lever i familjer där föräldrarnas huvudsakliga bekymmer är att ha... läs mer

När den nordiska modellen utmanas krävs handlingskraft

21 december, 2017
Hela världen brottas idag med frågan om klyftor och ojämlikhet som riskerar att slita sönder den sociala sammanhållningen. Den nordiska modellen har hittills varit ett värn mot sådana rörelser, men det krävs politiskt krismedvetande för att hålla kvar, skriver Jesper... läs mer

Gör trygghet till en jämlikhetsfråga

20 december, 2017Lina Stenberg
Socialdemokraterna behöver ta människors oro på allvar när krav på ökad trygghet ställs. Men att anamma högerns retorik kring säkerhet och trygghet är att göra sig sig själv och sina väljare en otjänst. Varför inte formulera lösningarna för trygghet utifrån socialdemokratiska ideal... läs mer

Ett steg i rätt riktning

14 december, 2017Jesper Bengtsson
Pensionsförslaget ger både ökad flexibilitet och bättre villkor för de fattigaste pensionärerna. Men det räcker inte. Höj garantipensionen ännu mer och finansiera det med höjd skatt för de rikaste. läs mer

Bara det bästa är gott nog åt arbetarklassen

12 december, 2017
Nu börjar möjligheternas fönster öppna sig åt vänster igen. När det inte längre är politiskt svårt eller vanskligt för S-märkta debattörer att driva frågor som gratis tandvård, avgiftsfri förskola eller kraftigt höjda garantipensioner – då kan inte V stå kvar... läs mer

”Gör tandvård och förskola gratis – och höj pensionen”

12 december, 2017
Om Sverige fasar ut ränte­avdraget och återinför arvsskatten och förmögenhetsskatten skulle inga ­pensionärer behöva vara ­fattiga – dessutom skulle vi kunna införa gratis tandvård och avgiftsfri förskola. Det visar en ny rapport från ­Tankesmedjan Tiden. Läs Dagens ETC om Tankesmedjan... läs mer

Rapport: Tre reformer som gör Sverige jämlikt

12 december, 2017
En avgiftsfri tandvård och förskola, samt höjd garantipension skulle förbättra hälsa, integration och jämlikhet i Sverige, argumenterar en ny rapport från tankesmedjan Tiden. Reformerna ska möjliggöras bland annat genom återinförd förmögenhetsskatt. Läs Dagens Arenas artikel om Tankesmedjan Tidens rapport ”Reformer... läs mer

Gör Sverige rättvist för de som är fattigast

12 december, 2017
Den ekonomiska ojämlikheten i Sverige växer snabbast i hela OECD. Det ökande välståndet kommer vissa till dels, samtidigt som många upplever att grundläggande välfärdstjänster är för dyra för att nyttja. Utvecklingen går dock att vända. I Tankesmedjan Tidens nya rapport... läs mer
Reformer är möjliga – tre fullt finansierade reformer för ett mer rättvist och jämlikt Sverige

Reformer är möjliga – tre fullt finansierade reformer för ett mer rättvist och jämlikt Sverige

12 december, 2017
Ojämlikheten växer kraftigt i Sverige. Samtidigt som några blir allt rikare, lever en växande grupp i fattigdom. Denna grupp har inte råd med grundläggande välfärdstjänster. Mot bakgrund av detta föreslår denna rapport tre socialpolitiska reformer för ett mer jämlikt och... läs mer
Reformer är möjliga – tre fullt finansierade reformer för ett mer rättvist och jämlikt Sverige

Reformer är möjliga – tre fullt finansierade reformer för ett mer rättvist och jämlikt Sverige

12 december, 2017
Ojämlikheten växer kraftigt i Sverige. Samtidigt som några blir allt rikare, lever en växande grupp i fattigdom. Denna grupp har inte råd med grundläggande välfärdstjänster. Mot bakgrund av detta föreslår denna rapport tre socialpolitiska reformer för ett mer jämlikt och... läs mer

LSS handlar om vår människosyn

7 december, 2017Lovisa Ström
Lagen om stöd och service  till vissa funktionshindrade (LSS) har varit på tapeten ett tag nu. I önskan att förhindra fusk och bedrägeri inom assistansen har regeringen uppmanat Försäkringskassan att ”bryta” kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen. Problemet är att detta har gått och... läs mer
En progressiv arbetslivspolitik – Den nordiska modellens utmaningar

En progressiv arbetslivspolitik – Den nordiska modellens utmaningar

7 december, 2017
De nordiska välfärdsmodellerna är mycket framgångsrika samhällsbyggen. I ekonomiskt hänseende har de uppvisat synnerligen goda resultat, vilket har lett till en imponerande välståndsökning. De är också mer jämlika och har högre social rörlighet än andra välfärdsmodeller. Men modellen ställs i... läs mer
En progressiv arbetslivspolitik – Sammanfattning

En progressiv arbetslivspolitik – Sammanfattning

7 december, 2017
De nordiska välfärdsmodellerna är mycket framgångsrika samhällsbyggen. I ekonomiskt hänseende har de uppvisat synnerligen goda resultat, vilket har lett till en imponerande välståndsökning. De är också mer jämlika och har högre social rörlighet än andra välfärdsmodeller. Men modellen ställs i... läs mer