Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Ojämlikheten växer kraftigt i Sverige. Samtidigt som några blir allt rikare, lever en växande grupp i fattigdom. Denna grupp har inte råd med grundläggande välfärdstjänster. Mot bakgrund av detta föreslår denna rapport tre socialpolitiska reformer för ett mer jämlikt och rättvist Sverige: avgiftsfri tandvård, avgiftsfri förskola och höjd garantipension. Rapporten utreder hur mycket reformerna skulle kosta, och visar även på hur de kan finansieras med konkreta åtgärder.