Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den ekonomiska ojämlikheten i Sverige växer snabbast i hela OECD. Det ökande välståndet kommer vissa till dels, samtidigt som många upplever att grundläggande välfärdstjänster är för dyra för att nyttja.

Utvecklingen går dock att vända. I Tankesmedjan Tidens nya rapport ”Reformer är möjliga” presenterar vi tre fullt finansierade reformer för ett mer jämlikt och rättvist Sverige. De skulle skapa positiva effekter inom hälsa, integration, fattigdomsminskning, jämställdhet mellan könen och ha en avgörande betydelse för en ökad jämlikhet i det svenska samhället.

Läs debattartikel av Torsten Kjellgren, Emil Bustos och Elis Örjes på Aftonbladet Debatt.