Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Nu börjar möjligheternas fönster öppna sig åt vänster igen. När det inte längre är politiskt svårt eller vanskligt för S-märkta debattörer att driva frågor som gratis tandvård, avgiftsfri förskola eller kraftigt höjda garantipensioner – då kan inte V stå kvar på samma plats och stampa. KBK, kör bara kör, som ungdomarna skulle sagt.

Tidningen Flamman skriver om Tankesmedjan Tidens rapport ”Reformer är möjliga”.