Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den utdragna regeringsbildningsprocessen lade på många sätt en våt filt över den nationella socialdemokratiska idé- och eftervalsdebatten. Samtidigt har det sedan valet pågått ett ofta bra och framsynt samtal om socialdemokratins vägval lokalt i s-föreningar, arbetarekommuner och partidistrikt runt om i landet. I Malmö har förutsättningarna för det starka samhället diskuterats. I Norrköping har det argumenterats för vikten av visioner – och riskerna med en övertro på sådana. I Solna har Byggnads pratat om vikten av facklig-politisk samverkan. I Sand-viken har arbetet med att förstå den radikalkonservativa och högerextrema utmaningen mot det öppna, demokratiska och pluralistiska samhället påbörjats. Och i Lycksele har man bestämt sig för att arbeta strukturerat för att återta makten som förlorades efter 48 år.

Hela den här texten finns att läsa i tidningen. De som går att läsa gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration nu för endast 199kr!