Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den bästa vård är den som aldrig behöver ges. Ändå läggs betydligt mindre resurser på att förebygga påverkbar ohälsa än på att bota och lindra olika sjukdomar och skador när de väl har uppstått. Det är i längden ohållbart, och drabbar redan utsatta grupper mest. För att minska både mänskligt lidande och samhällskostnaderna bör Socialdemokraterna ta ledartröjan i att kraftigt stärka det förebyggande hälsoarbetet…

Hela den här texten finns att läsa i tidningen. De som går att läsa gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration nu för endast 199kr!