Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Rapporter & Analyser

Genom nedslag i aktuella och relevanta politiska ämnen som resulterar i rapporter och analyser. Rapporterna går på djupet i frågor som är relevanta för arbetarrörelsen och finns både att beställa och ladda ner. Analyserna ämnar ge snabbare svar på aktuella politiska frågor och finns att ladda ner.

dec

Språngbräda eller fallucka?

16 december, 2016

Rapporter

Rapporten ”Språngbräda eller fallucka? – en analys av enkla jobb och working poor i Sverige” utgår ifrån unik statistik från SCB, går igenom de ”sanningar” som debatten om enkla jobb genomsyras…

KöpLadda ner

Med löfte om sysselsättning

1 december, 2016

Rapporter

Socialdemokraterna gick till val år 2014 med löfte om att skapa sysselsättning åt ungdomar och långtidsarbetslösa. Efter regeringstillträdet sjösatte man därför två arbetsmarknadspolitiska åtgärder – traineejobben och extratjänsterna. Sammanlagt skulle…

Ladda ner
nov

På jakt efter framtidens arbete

28 november, 2016

Rapporter

Utmaningarna är stora för framtidens arbetsliv. Arbetslösheten är omfattande, sjuktalen höga. Många har otrygga anställningar och prestationstrycket är högt till följd av nya organisationsformer. Politiska initiativ öppnar nya möjligheter. I…

KöpLadda ner
okt
jun

Mångfald och sammanhållning

28 juni, 2016

Rapporter

Rapporten ger en rad förslag på hur integrationen och sammanhållningen ska öka i samhället. I en tid med minskad tillit och växande befolkning är detta den kanske viktigaste samhällsutmaningen.

Ladda ner
maj

Ordval som avgör

14 maj, 2016

Analyser

Ordval som avgör – En undersökning av dagstidningarnas avhumaniserande flyktingretorik Hösten 2015 var speciell. Nyhetsflödet dominerades av den så kallade flyktingkrisen. I slutet av november kom beslutet om att införa…

Ladda ner
dec

”Det handlar om att ta tillbaka facket” – om folkrörelsernas framtid

18 december, 2015

Rapporter

Läs det fjärde kapitlet i den kommande antologin om folkrörelsernas framtid – ett projekt framtaget av ABF i samarbete med Tankesmedjan Tiden. Journalisten Amanda Lindholm gör i texten ”Det handlar om att ta tillbaka facket” en djupdykning i facklig organisering och en organizermodell importerad från USA. Är denna modell vägen till framtida facklig framgång?

Ladda ner
nov

Investeringsraket eller luftslott – om europeiska investeringsfonden

30 november, 2015

Rapporter

Rapporten går igenom förutsättningarna för den europeiska investeringsfonden att få EU:s ekonomi på fötter och diskuterar för- och nackdelar med ett svenskt deltagande i finansieringen av fonden. Rapporten utreder också om investeringsfonden bör ses som ett uttryck för den keynesianska stimulanspolitikens återkomst – eller något helt annat.

Ladda ner

Bättre än gummibåtar

3 november, 2015

Rapporter

Rapporten diskuterar bakomliggande faktorer till flyktingkrisen på Medelhavet och presenterar sex alternativa vägar för flyktingar.

KöpLadda ner
okt

Sverigedemokraternas budbärare

23 oktober, 2015

Rapporter

Rapporten, skriven av Torsten Kjellgren, undersöker borgerliga ledarsidors anpassning till Sverigedemokraternas retorik och ståndpunkter efter valet 2014

Ladda ner
jun

Den globala balansräkningen

11 juni, 2015

Rapporter

”Den globala balansräkningen – fördelning av makt och vinster i en internationell ekonomi” är namnet på Tankesmedjan Tidens nya rapport. Utredningen går igenom de två krafterna – arbete och kapital för att avgöra hur vi kan få en bättre balans än vad vi har idag.

Ladda ner