Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

”Från ”nya djärva mål” till lappa och laga – 1990-talet som vattendelare i Socialdemokraternas förmåga att leverera nya stora välfärdsreformer”

Jonas Hinnfors, professor i Statsvetenskap på Göteborgs universitet, behandlar i denna rapport 1990-talet som brytpunkt i svensk politik. Med särskilt fokus på Socialdemokraterna har han utrett processen där partiet gått från stora samhällsförbättrande reformer till mindre korrigeringar i sitt välfärdsbygge. Rapporten är den tredje i ordningen i Tidens serie om förändringar i den politiska dagordningen.

Texten är den andra delrapporten i ett större projekt om politisk dagordning. Fler delrapporter kommer att ges ut under våren utifrån andra fokusområden med andra författare.