Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tankesmedjan Tiden försöker med denna antologi förklara varför och hur den politiska dagordningen förändras. Fem framstående forskare inom Historia, Statsvetenskap och Medievetenskap har fått i uppdrag att djupdyka i centraladagordningsfrågor, och försöka förklara skiftena i dessa.

Tidsperioden sträcker sig från 1950-talet till idag. Texterna behandlar så skilda ämnen som välfärdsstatens utbyggnad och stagnation, miljöfrågan, politisk reformtakt, sociala medier och högerpopulism. Genom att studera dessa områden med särskilt fokus på hur dagordningen har skiftat så hjälper skribenterna oss att förstå det politiska landskapet bättre.

Redaktör för boken är Torsten Kjellgren, utredare Tankesmedjan Tiden.

Texterna är skrivna av Jesper Bengtsson, chefredaktör Tiden Magasin, Kjell Östberg (professor i Historia Södertörns högskola), Lars Nord (professor i medie- och kommunikationsvetenskap  Mittuniversitetet), Jonas Hinnfors (professor i statsvetenskap Göteborgs universitet), Anne Kaun (docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola) och Ann-Cathrine Jungar (docent i statsvetenskap Södertörns högskola).