Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tillsammans med Olof Palmes internationella center presenteras i dag en ny rapport om den politiska situationen i Turkiet.

Militärens försök till kupp i Turkiet sommaren 2016 misslyckades. Sedan dess har president Recep Tayyip Erdogan förföljt akademiker, journalister, politiker och människorättsaktivister som inte vill underkasta sig regimens kontroll. Han har också använt kuppförsöket till att blåsa nytt liv i sina flera år gamla planer att ersätta landets parlamentariska system med ett presidentstyre.

En folkomröstning i frågan ägde rum i söndags och resultatet blev inte helt oväntat till Erdogans fördel.

Vad kommer att hända efter folkomröstningen i landet? Hur kommer de mänskliga rättigheterna att följas och hur kommer relationerna med omvärlden se ut? Journalisten Joakim Medin har följt utvecklingen i landet och ger i rapporten en ingående skildring av Erdogans väg till makten och det politiska läget i landet.