Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Norden utmärker sig av en högre facklig organisations- grad än övriga världen. I Europa är det bara Belgien utöver de nordiska länderna där er än hälften av arbetstagarna är fackligt organiserade. Men även i Norden har den fackliga organisationsgraden sjunkit. Den här rapporten behandlar främst hur den fackliga organisationsgraden ska kunna bevaras och helst ökas. I rap- porten ges förslag på hur man kan lyckas bibehålla och öka den fackliga styrkan och därigenom understödja den nordiska modellen.

Denna rapport är en del av ett större projekt om den nordiska modellen. Projektet är initierat av Samak, den nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté bestående av Nordens arbetarepartier och LO-förbund. Förutom denna rapport om facklig organisering innefattar också projektet en rapport om de politiska ramarna för den nordiska arbetsmarknaden, samt en slutrapport om den nordiska modellens framtid.

Detta är en sammanfattning av en längre rapport – läs rapporten här.