Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

ANC står inför sitt viktigaste vägval någonsin och det handlar om att vinna eller försvinna, om att rädda ANC och rädda Sydafrika.

I december ska ANC hålla sin 54:e kongress i Johannesburg. Det är ett parti i djup kris som samlas för att välja ny partiledare. Motsättningarna inom partiet är avgrundsdjupa och kan ytterst leda till att ANC spricker och ett nytt parti bildas. Av den populära befrielserörelsen och Mandelas ANC finns inte mycket kvar. Korruption och mygel genomsyrar partiet på alla nivåer. De sydafrikanska väljarna har visat att tålamodet är slut. ANC:s popularitet har minskat snabbt. I lokalvalet 2016 fick de 54 procent mot 62 procent i valet två år tidigare. För första gången är det fullt möjligt att ANC förlorar nästa val, 2019. De flesta i partiet tycks överens om att något måste göras. Frågan är hur och vad och hur mycket och där går åsikterna isär.

Läs rapporten om ANC:s framtid i Sydafrika, ett samarbete mellan Olof Palmes Internationella Center och Tankesmedjan Tiden.