Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Allt är annorlunda nu – Hur ett medielandskap i förändring påverkar debattklimatet

Anne Kaun, Medie- och kommunikationsvetare på Södertörns högskola, har med denna text undersökt det samtida medielandskapet. Rapporten ger sig i kast med att förklara hur ny teknologi och nya kommunikationskanaler såsom smartphones, sociala medier och bloggar har påverkat debattklimatet och förändrat den politiska dagordningen. Särskilt fokus läggs på valet 2010 som har fått smeknamnet ”web 2.0-valet”, i och med den stora påverkan som internetanvändning och sociala medier hade på såväl valkampanjen som valutgången.