Socialdemokratisk idéutveckling, kritik och politik sedan 1908.

Tema - Arkiv

Sep

Last night in Sweden

17 september, 2018

Tema

Socialdemokratin är inte uträknad. Valet gick bättre än de flesta vågat tro. Men ska socialdemokratin kunna möta framtidens utmaningar krävs ett större politiskt förändringsarbete, och en ny syn på organisationen, menar Kerstin Alnebratt.

Från trygghet till jämlik frihet

13 september, 2018

Tema

Svensk politik befinner sig efter valet i en brytningstid som ställer nya krav på Socialdemokraterna. En förnyelse bör dock inte bygga på vare sig radikalisering eller högeranpassning, Däremot kan en förskjutning från trygghet till jämlik frihet väcka framtidshopp för både vänster-, grå- och förnyelsesossar, skriver Daniel Färm.

Dec

En framtid bortom marknadsstaden

8 december, 2017

Tema

Klyftan mellan stad och land växer, Sverige slits itu. Allt fler kommuner misslyckas med att leverera grundläggande service till sina invånare. Hur har det blivit så här? Och vad händer…

Okt

Soldaten från Stugun

4 oktober, 2017

Tema

Conrad Carlsson kom från ett arbetarhem. Familjen var »röd«. Ändå hamnade han på den vita sidan i det finska inbördeskriget och blev sedan utfryst från arbetsmarknaden i Sverige. Bitterheten drev…

Det krävs stöd för att orka ta sig ut

4 oktober, 2017

Tema

  Det viktiga när man ska lämna en extrem grupp är att det finns människor på andra sidan som är redo att ta emot den som »återvänder«. Det säger Anna…

Jun

Kampen mot extremism är inte blockbunden

12 juni, 2017

Tema

Även om den klassiska höger-vänsterskalan lever finns det nya frågor som skär igenom blocken, och dessutom har socialdemokratin och Liberalerna närmat sig varandra i en rad frågor, skriver Sakine Madon….

Det handlar om ökade livschanser

12 juni, 2017

Tema

Frågan om hur medborgarna genom politiska beslut och regleringar av marknaden kan vara med och öka sina möjligheter och sin individualism intresserade en gång i tiden både liberaler och socialdemokrater….

Mar

Vi behöver provisoriska utopier för vår tid!

23 mars, 2017

Tema

Jag möter ofta människor som ger uttryck för sin stora oro över tillståndet i världen och här hemma i vårt eget samhälle. Den oron är befogad. Fattigdom, svält och sjukdomar,…

Bryt den ökade ojämlikheten

23 mars, 2017

Tema

Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt. Den svenska modellen är en utmärkt provisorisk utopi. Men den måste anpassas till dagens globaliserade värld och det måste finnas en…

Dec

En populism som pekar i olika riktningar

12 december, 2016

Tema

Fram till någon gång under 1980-talet hade socialdemokrater inga problem att beskriva avgörande samhällskonflikter. Sedan är det som om de försvann in i en partipolitisk ostkupa. Med utgångspunkt i vänster-…

Sida 1 av 212