Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Rapporter & Analyser

Genom nedslag i aktuella och relevanta politiska ämnen som resulterar i rapporter och analyser. Rapporterna går på djupet i frågor som är relevanta för arbetarrörelsen och finns både att beställa och ladda ner. Analyserna ämnar ge snabbare svar på aktuella politiska frågor och finns att ladda ner.

feb

Den nya kapitalismen och politikens möjligheter

26 februari, 2013

Rapporter

Nu finns Dan Anderssons nya bok ”Den nya kapitalismen och politikens möjligheter” att beställa eller ladda ned från a-smedjan.

Två huvudteser som den förre chefsekonomen på LO driver är att den oreglerade kapitalismen leder till lägre effektivitet i ekonomin och till en försvagning av demokratin. Dan Andersson frågades ut av A-smedjans utredningschef Monika Arvidsson.

Ladda ner boken här.

Eller köp den här.

EU:s globala roll

26 februari, 2013

Rapporter

I boken publiceras de tre vinnande bidragen uppsatstävlingen EU:s globala roll: Förstaprisuppsatsen ”Grönt ljus för EU som aktör” av Per Ekman, som bedriver sina studier vid Uppsala universitet samt de båda andraprisuppsatserna ”Hur påverkar externa aktörer Vitrysslands utveckling?” av  Gustav Boström och Matilda Hallgren, studenter vid Lunds universitet, och ”Demokratisk islamism?” av Daniel Jandréus och Beatrice Öhman, även de studerar vid Lunds universitet.

Uppsatstävlingen arrangerades av A-smedjan, Olof Palmes Internationella Centrum, Palmefonden samt S-studenter.

Ladda ner boken här.

Upptäck den sociala ekonomin

14 februari, 2013

Rapporter

Ge non-profit en chans! är budskapet i en ny rapport om villkoren för den sociala ekonomin i Sverige och övriga Europa. Den är skriven av a-smedjans  Tommy Svensson på uppdrag av socialdemokraterna i Europaparlamentet.

Ladda ner rapporten här.

Reformistiska manifestet

1 februari, 2013

Rapporter

Denna skrift är ett inlägg i debatten om global ekonomi och demokrati, författad av förre chefredaktören för Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål & Medel, Bror Perjus.

Ladda ner skriften här.

jan

Risk för cementering av dagens massarbetslöshet

1 januari, 2013

Rapporter

Det finns betydande risker för en cementering av dagens massarbetslöshet. Det flesta nyckeltalen som ger en bild av läget på arbetsmarknaden pekar entydigt i negativ riktning. I ljuset av denna utveckling kan man också konstatera att arbetslinjen har försvagats under en längre period, skriver Christer Persson i denna analys av vad som hänt på svensk arbetsmarknad de senaste sex åren (2007-2013).

Ladda ner rapporten här.

sep
jan
nov

Finns det ett EU efter krisen?

1 november, 2011

Rapporter

I denna rapport beskriver Tommy Svensson hur EU hanterat den finansiella och ekonomiska kris som utmynnade i eurokrisen. Kriserna har följt varandra mellan åren 2007-2010 och resultatet är över fem miljoner fler arbetslösa. Går det längre att tala om ett socialt Europa eller är EU-projektet dömt att nu endast handla om en nyliberal åtstramningspolitik?

Ladda ner rapporten här.

jul
apr

Klimatpolitik och full sysselsättning

1 april, 2011

Rapporter

Denna rapport, skriven av Lena Sommestad, professor i ekonomisk historia, tar sin utgångspunkt i att ett varmare klimat kommer att driva fram stora förändringar i näringslivets struktur och därmed i sysselsättningen. Sommestad menar att klimatfrågan kan skapa en plattform för en progressiv renässans, inte minst inom sysselsättningspolitiken. En omställning av samhällsekonomin främjas av en jämlik inkomstfördelning, bra sociala trygghetssystem, god utbildning och en aktiv arbetsmarknads politik.

Rapporten kan laddas ner här.