Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Olle Svenning, författare och journalist, ger i A-smedjans skriftserie Dagens Europa, en bakgrund till det förestående valet i Italien. Valet är av stor betydelse inte bara för Italiens utan också för Europas framtid.

Rapporten går att ladda ner här.