Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Allt fler ifrågasätter det privata vinstintressets framfart i de offentliga välfärdstjänsterna. Nu senast LO och Miljöpartiet. Och frågan torde bli het även på Socialdemokraternas kongress i Göteborg i april 2013.
Därför har Anne-Marie Lindgren författat en analyserande rapport för a-smedjans räkning betitlad ”Se upp med falska analogier”. Hon skriver:
– Är det är fel att göra vinst på att driva skolor (eller vård, eller omsorg) när det är OK att göra vinst på att bygga skolor, eller producera läromedel, eller läkemedel?
Jämförelsen bygger på en falsk analogi:
Svaret är att det faktiskt är skilda saker. Det handlar om olika typer av verksamheter, där förutsättningarna för att lägga dem i privata händer skiljer sig åt.

I rapporten SNABBANALYS nr 55 kommenterar Anne-Marie Lindgren också det faktum att Svenskt Näringsliv, med Scania-direktören Leif Östling i spetsen, nu startar en arbetsgrupp som ska utreda hur det privata näringslivet kan få ännu större tillträde till offentligfinansierad vård, skola och omsorg.

– Om Svenskt Näringsliv verkligen vill skydda fortsatta privata inslag i den offentligfinansierade sektorn borde de börja med att gå igenom hur de uppenbara brister och problem, som är anledningen till den växande kritiken, ska kunna åtgärdas. Det hjälper inte att hävda att privata företag kan ställa upp med goda erfarenheter, i ett läge där allt fler reagerar mot de mycket tydliga dåliga erfarenheterna!

Ladda hem rapporten här.