Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

En bok om socialdemokratisk ideologi. Den handlar om de socialdemokratiska värderingarna, men också om den samhällsteori som används för att förklara samhällsutvecklingen. Bokens slutkapitel beskriver socialdemokratins framtida utmaningar. Boken är skriven av Ingvar Carlsson och Anne-Marie Lindgren.

Boken går att ladda ner här.