Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Arbetarrörelsens Tankesmedja presenterar snabbanalys nr 54, som går igenom effekterna av alliansregeringens sysselsättningspolitik, den som Moderaterna påstod skulle komma att ge uppemot 600.000 nya jobb. Rapporten ”Hur gick det?”, skriven av Anne-Marie Lindgren, berättar om hur det gick med Moderaternas löften om att jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Hon ställer regeringens retorik mot vad forskningen kommit fram till om effekterna – de i stort sett uteblivna effekterna.

Efter genomgången av hur jobbpolitiken egentligen fungerat konstaterar Anne-Marie Lindgren:

”Det finns alla skäl i dag att varna för det statistiska spin som Moderaterna ägnar sig åt; alla siffror från regeringskansliet i syfte att bevisa den egna politikens framgångar bör granskas ytterligt kritiskt. Och med ett helt saltkar till hands.”

Rapporten kan laddas hem här.