Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Boken ”Vad är Socialdemokrati?” av Anne-Marie Lindgren och Ingvar Carlsson finns också på följande språk: Arabiska, Kurdiska ( Sorani), persiska, Azari ( turkiska), franska, serbiska, bosniska, makedoniska, ryska och spanska.

Vi ska inom kort göra alla rapporterna tillgängliga digitalt men tills vidare finns de bara i tryckt form. Vid beställningar så kontakta reza.talebi@abf.se.