Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Anne-Marie Lindgren presenterar i denna skrift vad forskningen kommit fram till i granskningen av privatiseringens
effekter inom välfärden. I dag, med över två decenniers praktiska erfarenheter som grund, tenderar forskningen att
vara mer tydligt kritisk än vid 1980-talets slut.

Hon konstaterar sammanfattningsvis: ”Både forskning och praktisk erfarenhet visar att det är nödvändigt att ställa krav på verksamheterna, och kontrollera att de uppfylls. Visar det sig svårt att formalisera sådana krav, åtminstone för vissa verksamheter, måste man ställa frågan om de verksamheterna är lämpliga att privatisera.”

Anne-Marie Lindgren är fristående debattör och utredare och tidigare utredningschef i Arbetarrörelsens Tankesmedja.

Rapporten kan laddas hem här.