Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Arkiv

mar

Arbetslinjen kroknar

1 mars, 2013

Rapporter

Sverige är i dag längre från full sysselsättning än på mycket länge, skriver Christer Persson i denna analys av vad som hänt på svensk arbetsmarknad de senaste sex åren. Även om man ser till utvecklingen av antalet människor som saknar jobb har arbetslinjen försvagats.

Rapporten kan laddas hem här.

feb

Vad är socialdemokrati?

28 februari, 2013

Rapporter

En bok om socialdemokratisk ideologi. Den handlar om de socialdemokratiska värderingarna, men också om den samhällsteori som används för att förklara samhällsutvecklingen. Bokens slutkapitel beskriver socialdemokratins framtida utmaningar. Boken är skriven av Ingvar Carlsson och Anne-Marie Lindgren.

Boken går att ladda ner här.

What is Social Democracy?

28 februari, 2013

Rapporter

What is Social Democracy, a book about ideas and challenges, författad av Ingvar Carlsson och Anne-Marie Lindgren. Boken ges ut av Arbetarrörelsens Tankesmedja i samarbete med Olof Palme International Center. Social democracy is not and never has been a party with a fixed body of dogmas that every member must swear by. It has a tradition of ideas shaped by more than a hundred years of theoretical debate and practical politic. This booklet describes this tradition of ideas: how it has developed and how it can be used to understand the period of change that society and policy has now entered. In this sense it is an introduction to the history of ideas and the discussion of ideas within social democracy.

Download the book here.

Or order it printed from our webshop.

Vad är socialdemokrati? (Övriga språk)

28 februari, 2013

Rapporter

Boken ”Vad är Socialdemokrati?” av Anne-Marie Lindgren och Ingvar Carlsson finns också på följande språk: Arabiska, Kurdiska ( Sorani), persiska, Azari ( turkiska), franska, serbiska, bosniska, makedoniska, ryska och spanska.

Vi ska inom kort göra alla rapporterna tillgängliga digitalt men tills vidare finns de bara i tryckt form. Vid beställningar så kontakta reza.talebi@abf.se.

Socialdemokratin och staten

27 februari, 2013

Rapporter

Tredje rapportboken i Tankesmedjans serie ”Socialdemokratins utmaningar: Full sysselsättning” finns nu att beställa. Det är Dan Anderssons essä ”Socialdemokratin och staten” där LOs förre chefekonom, Dan Andersson, diskuterar socialdemokratins förändrade förhållande till staten.

Rapporten kan ladda hem här.

Arbetstider och ett hållbart arbetsliv

27 februari, 2013

Rapporter

Andra boken i Tankesmedjans serie ”Socialdemokratins utmaningar: Full sysselsättning” har nu kommit från trycket och innehåller två separata rapporter. Båda handlar om arbetstider, dels Daniel Gullstrands och Karin Ehlin Kolks ”Arbetstiden och ett hållbart arbetsliv”, dels Johan Rydstedts ”Någonting har hänt med våra arbetstider”. Dessa två första böcker finns redan nu att beställa på tankesmedjans hemsida.

Rapporten kan laddas hem här.

Den globala utmaningen

27 februari, 2013

Rapporter

Arbetarrörelsens Tankesmedja inleder med Örjan Nyströms och Anders Nilssons bok ”Den globala utmaningen – jämlikhetens grunder” en rapportserie som behandlar frågan om full sysselsättning. Rapporterna ingår i ett större projekt med samlingsrubriken ”Socialdemokratins utmaningar”. Ambitionen är att ur olika perspektiv diskutera vad som händer i arbetslivet och på arbetsmarknaden; vilka jobb som växer fram och hur människor påverkas när arbetslivets villkor förändras.

Rapporten kan laddas hem här.

En föreställd maktlöshet

27 februari, 2013

Rapporter

Ingemar Lindberg (utredare och debattör) har skrivit en essä med utgångspunkt i frågan om huruvida full sysselsättning längre är en möjlig politisk målsättning. Han beskriver hur svensk arbetarrörelse länge präglats av en både föreställd och verklig maktlöshet kring den bestående massarbetslösheten och hur ideologiska förskjutningar och förändrade maktförhållanden gjort att den fulla sysselsättningens betydelse trängts tillbaka till förmån för andra ekonomisk-politiska prioriteringar.

Rapporten kan ladda hem här.

Se upp med falsk analogi!

27 februari, 2013

Rapporter

I rapporten kommenterar Anne-Marie Lindgren också det faktum att Svenskt Näringsliv, med Scania-direktören Leif Östling i spetsen, nu startar en arbetsgrupp som ska utreda hur det privata näringslivet kan få ännu större tillträde till offentligfinansierad vård, skola och omsorg.

Ladda hem rapporten här.

Hur gick det med jobben?

27 februari, 2013

Rapporter

Arbetarrörelsens Tankesmedja presenterar en snabbanalys som går igenom effekterna av alliansregeringens sysselsättningspolitik, den som Moderaterna påstod skulle komma att ge uppemot 600.000 nya jobb. Rapporten ”Hur gick det?”, skriven av Anne-Marie Lindgren, berättar om hur det gick med Moderaternas löften om att jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Hon ställer regeringens retorik mot vad forskningen kommit fram till om effekterna – de i stort sett uteblivna effekterna.

Rapporten kan laddas hem här.

Varför växer skillnaderna i skolan?

27 februari, 2013

Rapporter

På vårt seminarium den 26 april  presenterade Anne-Marie Lindgren, fd utredningschef vid Arbetarrörelsens tankesmedja, sin nya rapport om skolor och elever som har svårt att nå de uppsatta målen, och vad som kan och bör göras åt det.

Ladda hem rapporten här.

Verkligheten på spåret

27 februari, 2013

Rapporter

Vad är det som egentligen pågår i Stockholms tunnelbana? Vem driver den och hur är arbetssituationen för de anställda? Arbetarrörelsens Tankesmedja ger i samarbete med SEKO Stockholm ut rapport nr 42/2012 ”Verkligheten på spåret” av Johan Rydstedt som handlar om villkoren för anställda och resenärer i dagens tunnelbana.Johan Rydstedt har intervjuat många som arbetar i Stockholms tunnelbana. Hans samtal utgör basen i denna rapport.

Ladda ner rapporten här.