Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Arkiv

maj

Bidrag versus avdrag

4 maj, 2016

Aktuellt på Tiden

Moderaterna har presenterat sitt vårbudgetförslag som de säger ska stoppa utanförskapet. Yrkesutbildningar och fler poliser ska sätta folk i arbete och lyfta särskilt utsatta områden. Angående de senare benämner Ulf Kristersson några områden som ”närmast laglöst land”.

apr

Att leva som man lär

21 april, 2016

Tiden Analys

Mehmet Kaplan gjorde fel som många andra hade kunnat skaka av sig. Men kravet på moderna politiker är att leva som de lär, och kunna svara rimligt för det de säger och gör. Där blev det större problem.

Globalt kapital har ett demokratiskt pris

14 april, 2016

Tiden Analys

Det demokratiska samhället är inte ett offer helt utelämnat åt kapitalets verkningar. Internationellt rörligt kapital kan bemötas med internationell politisk samverkan.

Enade, LO och SN stå

7 april, 2016

Tiden Analys

Det är via gemensamma ramar som man med verklig styrka kan styra avtalen åt det håll fackens ambitioner lutar. Utan samordning tappar man inte bara mandat – positionen som maktfaktor vacklar och den svenska modellen, som bygger på starka parter, undermineras som konsekvens.

Är egoisten den nya terroristen?

1 april, 2016

Aktuellt på Tiden

Missnöjet pyr inte under ytan, det exploderar oss i ansiktet. Terrorn slår blint i Istanbul, Ankara, Madrid, Paris, Bryssel. En vass udd riktad mot diffusa symboler för fria tankar och sekulariserade öppna samhällen

Kan Socialdemokratin vinna val igen?

1 april, 2016

Vänstern i Europa

I stället för att öka sitt förtroende i den ekonomiska krisen, har socialdemokratin i Europa tappat stöd. Varför? Kanske för att partierna saknar egen analys, har svårt att förhålla sig till en ny dagordning och har ett så starkt fokus på ansvarstagande. Statsvetaren Göran von Sydow analyserar läget.

mar

Hur medier förvandlar flyktingar till terrorister

22 mars, 2016

Tiden Analys

Tankesmedjan Tidens senaste analys, ”Ordval som avgör”, visar hur svenska medier förvandlar flyktingar till terrorister när de fyller ord som ”flyktingkris” med hotbilder.

”Medierna väljer rasisternas väg”

17 mars, 2016

Aktuellt på Tiden

Tankesmedjan Tidens utredare skriver på Aftonbladet debatt med anledning av vår nya analys ”Ordval som avgör”. Analysen undersöker om nyhetssidorna i Sveriges fyra största dagstidningar bidrog till att avhumanisera flyktingar under hösten 2015.

Jämlikhetens många dimensioner kräver breda svar

15 mars, 2016

Tiden Analys

Det finns en tydlig social gradient i barns hälsa. Barn till föräldrar med högst inkomst har en 40 procents lägre risk att skrivas in på sjukhus jämfört med barn till föräldrar med lägst inkomst.

Hur många kvinnor ser du?

8 mars, 2016

Tiden Analys

Lika viktigt som det är att påpeka obalansen mellan könen är det att synliggöra kvinnors roll i det offentliga rummet och på de internationella plattformarna. I år borde, av tydliga skäl, fokus ligga på kvinnors representation i fredsprocesser.

Har en paraplyorganisation för vänsterns Europa fötts?

4 mars, 2016

Tiden Analys

Nu görs försök att ena stora delar av den europeiska vänstern under ett gemensamt krav – förstärk EU:s demokratiska bas. Kan frågan om ökad transparens förena vänsterorienterade, eller riskerar organisationen att sluta i ett elitprojekt för rörelsens toppskikt?