Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den hårda åtstramningspolitik som formulerades i samband med finanskrisen har fått en chockerande verkan i länder som Spanien, Grekland och Portugal. Det hävdade Frankrikes europaminister Harlem Désir när han tillsammans med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson deltog i ett frukostseminarium om EU:s sociala och ekonomiska frågor, som arrangerats av LO, Tankesmedjan Tiden och den franska ambassaden.

– För att få fart på den europeiska ekonomin kan inte åtgärderna bara fokusera på finansiell stabilitet, det behövs också tillväxt och dynamik.

Désir berättade att de huvudsakliga målen för president Hollandes regering varit att främja investeringar och att stärka det sociala skyddsnätet. Ett svårt men nödvändigt arbete, enligt Désir.

– Investeringsviljan är idag lägre än den var innan krisen och det är viktigt att minska det gapet för att inte tillväxten ska hotas.

Samtidigt vill han att den sociala agendan ska vara mer närvarande när finanspolitiska beslut tas.

– Åtstramningspolitiken öppnade upp för populistiska element när resursfördelningen försämrades.

Karl-Petter Thorwaldsson menade i sitt anförande att det i vissa fall kan framstå som oförståeligt att många länder omsätter rekordmycket pengar varje år, men ändå behöver spara pengar för att ekonomin är ansträngd.

– Ibland kan det vara svårt att förstå ekonomi och politik. Trots att vi som länder är rikare än någonsin tidigare och trots att vi har mer pengar än någonsin tidigare, har vi aldrig råd med någonting längre. Det är för att bara den rikaste delen av befolkningen gynnas av tillväxten. Det är orättvist och kommer att leda till många samhällsproblem.

Han menade också att de flesta länder i Europa har en god ekonomisk tillväxt och att det finns förutsättningar för fler statliga investeringar och jobb, men att det saknas förtroende och hopp. Thorwaldsson vill att politikerna i Europa vågar satsa och vitaliserar sin ekonomi, så att fler människor kan komma i arbete.

– Europa kan lära sig av den amerikanska regeringen som investerat stora summor i bland annat infrastruktur, vilket bidragit till en tillväxt på 4 procent och ungefär 250 000 nya jobb i månaden det senaste året.

Désir vill också se ett mer samordnat och effektivt EU, han menade att det gick alldeles för lång tid innan resurser sattes in i krisdrabbade länder och dessutom var kraven då för hårda. Han tycker att EU i framtiden måste vara snabbare med att fatta beslut, eftersom omvärlden inte har tid att vänta på att 28 länder ska komma överens. Han berättade vidare om hur EU under 90-talet betraktade Sverige som pionjärer inom många områden, exempelvis miljö och innovation.

– Vi behöver hitta tillbaka till den typen av tankegångar igen, där länders olikheter tas tillvara på och där mångfalden hyllas.

Duon konkluderade att vägen till ett välmående Europa är ett samordnat finanspolitiskt regelverk utan krav på åtstramningar, stärkta sociala rättigheter, en rättvisare fördelning av samhällets resurser och fler statliga investeringar.

Benjamin Ivansson, praktikant Tankesmedjan Tiden