Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Video - Arkiv

dec

Brytningstid för feminismen?

14 december, 2018

Hur mycket skiljer sig partierna på jämställdhetsområdet, och finns det något som förenar dem? Kommer feminismen att pressas tillbaka, omdefinieras eller få förnyad kraft i det nya politiska landskapet? Vilka…

maj
apr

Tampering with the Swedish elections

25 april, 2018

Tampering with the Swedish elections? Media and foreign information operations Western democracies are facing a common security threat: foreign and domestic attempts to influence democratic processes. The purpose of these…

Vad ska vi göra med ojämlikheten?

19 april, 2018

Även i Sverige 2018 – ett av världens mest jämlika länder! – finns det fortfarande betydande klasskillnader. I takt med att globaliseringen tilltar accentueras också utmaningarna på ett sätt som…

Skola + marknad = framtiden

13 april, 2018

Sverige har ett av världens mest marknadsutsatta utbildningssystem. Kritiker menar att det bidragit till minskad likvärdighet och ökad segregation. Frågan är om skolans kompensatoriska uppdrag blivit underordnat det fria skolvalet….

mar

En annan socialdemokrati?

15 mars, 2018

En annan socialdemokrati? – En diskussion om jämlikhetsbegreppet inom arbetarrörelsen Socialdemokratin behöver en ny syn på vad jämlikhet är! Det skriver David Åhlén i sin nya bok ”En annan socialdemokrati”, som…