Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Sverige har ett av världens mest marknadsutsatta utbildningssystem. Kritiker menar att det bidragit till minskad likvärdighet och ökad segregation. Frågan är om skolans kompensatoriska uppdrag blivit underordnat det fria skolvalet. Seminariet som utgår ifrån den nysläppta boken ”Skolan, marknaden och framtiden” har som avsikt öppna upp för diskussion om vilket utbildningssystem vi vill se för framtiden.

Seminariet inleds med en presentation av bokens innehåll av författarna Magnus Dahlstedt och Andreas Fejes, vilket följs av en paneldiskussion.

I panelen:

Magnus Dahlstedt, författare och professor i socialt arbete, Linköpings universitet

Andreas Fejes, författare och professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet

Lena Hallengren (S), ordförande i utbildningsutskottet

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket

Samtalsledare: Lina Stenberg, kommunikationschef Tankesmedjan Tiden