Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Även i Sverige 2018 – ett av världens mest jämlika länder! – finns det fortfarande betydande klasskillnader. I takt med att globaliseringen tilltar accentueras också utmaningarna på ett sätt som inte enkelt låter sig hanteras inom ramen för den välfärdsstat som växte fram under 1900-talet.

Vilken roll kan och bör staten spela för att minska klyftorna? Hur ser liberala och socialdemokratiska lösningar ut? Finns det förutsättningar för samsyn, eller kommer ojämlikheten att vara en central konfliktfråga i svensk politik framöver?

Välkomna till ett idépolitiskt seminarium om en av vår tids stora utmaningar – som engagerar både liberaler och socialdemokrater.

Kvällen inleds med ett samtal mellan Per Molander, författare till ”Ojämlikhetens anatomi” och ”Condorcets misstag” (båda Weyler förlag), och Per Svensson, politisk redaktör på DN och författare till ”Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel.” (Liberal Debatt). Efter det inledande samtalet ges plats på scen åt Karin Pihl, kulturredaktör Liberal Debatt och ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån, samt Daniel Färm, chef för S-tankesmedjan Tiden.

Seminariet är ett samarbete mellan idétidskriften Liberal Debatt, S-tankesmedjan Tiden och Weylers förlag. 2017 utgav Liberal Debatt och Tiden ett gemensamt temanummer kring frihet och jämlikhet, vilket finns tillgängligt på nätet: http://www.liberaldebatt.se/2017/06/klass-ska-inte-spela-roll-men-gor-det/