Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Sverigedemokraterna har pekat ut Ungern som en tydlig förebild för ett SD-styrt Sverige. Vad innebär det? Vad har hänt med demokratin och de mänskliga rättigheterna i Ungern, när politiken vridits i starkt högerradikal och främlingsfientlig riktning? Hur kan arbetarrörelsen förhindra att Sverige utvecklas i den riktningen?

Se vårt seminarium från Soc-forum 24 november 2018!

Medverkande:
Jan Niklas Engels före detta landsdirektör Ungern, Friedrich Ebert Stiftung Nordic Countries
Ann Linde (S), EU-minister
Anna-Lena Lodenius , författare och journalist
Anna Sundstrom generalsekreterare Palmecentret
Joakim Medin, journalist och Ungernkännare

Samtalsledare:
Torsten Kjellgren, utredare Tankesmedjan Tiden.