Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Hur mycket skiljer sig partierna på jämställdhetsområdet, och finns det något som förenar dem?

Kommer feminismen att pressas tillbaka, omdefinieras eller få förnyad kraft i det nya politiska landskapet? Vilka är de stora stridsfrågorna, och i vilka jämställdhetsfrågor kan vi förvänta oss att man tar nya steg under de närmaste åren?

Se vårt seminarium från Soc-forum 24 november 2018!

Medverkande:
Veronica Palm, S-debattör och författare
Ulrica Schenström, politisk kommentator och ordförande i M-kvinnor
Ulrika Lorentzi, Välfärdsutredare på LO Sverige, f d redaktör för Bang, författare, journalist.
Ida Gabrielsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Siri Steijer,Timbro
Anna-Lena Lodenius, journalist, författare och föreläsare

Samtalsledare:
Elin Ylvasdotter, Tankesmedjan Tiden