Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Socialdemokraterna gjorde ett ännu sämre val ute i kommunerna än på riksnivå. I 251 av landets 290 kommuner gick partiet bakåt. Det finns med andra ord många skäl att analysera kommunvalet och kommunpolitiken på djupet!

Det är precis detta Tankesmedjan Tiden har gjort, med den nya rapporten ”Kommunpartiet inför verkligheten – En analys av Socialdemokraternas resultat i kommunvalen 2018”. Rapporten har undersökt valresultatet, väljarströmmar och förklaringsfaktorer i kommunvalet, i samtliga Sveriges 290 kommuner. Genom djupintervjuer har sedan förklaringar sökts till valresultatet i de tio kommuner i landet där Socialdemokraterna har gått framåt mest, samt de tio kommuner där partiet har tappat mest. Resultaten presenterades den 4 december av en av rapportförfattarna: Torsten Kjellgren, utredare Tankesmedjan Tiden.

Efter detta följde ett panelsamtal där följande personer deltar:
– Ardalan Shekarabi (s), civilminister
– Ulrica Hammarström (s), tillträdande kommunalråd Pajala
– Daniel Arthursson (s), kommunpolitiker Lidköping

Moderator: Elin Ylvasdotter, Tankesmedjan Tiden