Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Vilka är de stora utmaningarna för en rörelse som verkligen vill möta människors frihetslängtan? Hur kan vi bygga ett samhälle där alla får jämlika möjligheter att förverkliga sina drömmar i livet? Vilken är politikens uppgift i detta? Och vad krävs av Socialdemokraterna – framtidspartiet i svensk politik – för att möta dessa utmaningar?

Antologin ”Socialdemokratin i ett nytt århundrade” samlar flera angelägna texter om vår tids stora utmaningar.

Payam Moula föreslår några kriterier för det goda samhället.
Kajsa Borgnäs tar sig an hållbarhetsfrågorna, med grund i arbetarrörelsens ambivalenta förhållande till kapitalismen.
Sven Ove Hansson resonerar kring jämlikhetsbegreppet.
Med spjärn mot arbetskritiken diskuterar Ulrika Lorentzi nya klassförhållanden på arbetsmarknaden.
Björn Östbring utvecklar diskussionen om socialdemokratin, välfärdsstaten och flyktingmottagandet.
Och i ett samtal mellan Anne-Marie Lindgren och Payam Moula avhandlas dagens politiska landskap och den så kallade GAL/TAN-skalan.
Välkomna på ett av Tankesmedjan Tidens viktiga idépolitiska seminarier om några av socialdemokratins stora utmaningar!

Panel:
Ulrika Lorentzi, författare till texten ”är det verkligen jobb vi vill ha, till varje tänkbart pris”.
Anne-Marie Lindgren, författare till texten ”ett samtal om värderingar i ett nytt politiskt landskap”.
Payam Moula, redaktör och författare till texten politikens uppgift, livskvalitet och framgångslandet Sverige” samt ”ett samtal om värderingar i ett nytt politiskt landskap”.

Kommentatorer:
Johan Sjölander, kommunsekreterare, Socialdemokraterna i Stockholms stad
Jonna Sima, ledarskribent, Aftonbladet

Moderator:
Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden