Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Syste(m)skifte eller sven(s)ka modellen – Ett vägval för välfärd och jobb med avgörande konsekvenser för vanliga löntagare

Vilka är de samlade effekterna av den arbetsmarknads-, välfärds- och skattepolitik som Moderaterna går till val på? Tankesmedjan Tiden och LO har granskat Moderaternas viktigaste politiska förslag inför valet i höst, och gått igenom partiets flera decennier långa strävan efter ett systemskifte på arbetsmarknaden och inom välfärden. I denna färska rapport framgår det tydligt att den samlade effekten av Moderaternas politik skulle innebära ett systemskifte som präglas av otrygga anställningar, ökad privatisering, lägre löner, försämrade socialförsäkringar och ökad risk för arbetslöshet. Därför handlar valet i höst om ett vägval mellan framför allt Moderaternas och Socialdemokraternas syn på välfärden, skatterna och arbetsmarknaden de närmaste åren, och hur de påverkar villkoren för vanliga löntagare.