Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Genom en reform 2008 skapade regeringen Reinfeldt ett av världens mest liberala och arbetsgivaranpassade regelverk för arbetskraftsinvandring. Under de senaste 15 åren har arbetskraftsinvandringen till Sverige ökat från under 6 000 till över 43 000. I många fall handlar det om lågkvalificerade jobb i branscher där det inte råder brist på arbetskraft.

Tankesmedjan Tiden har under hösten och våren arbetat med två rapporter på temat migration – om arbetskraftsinvandring och hur den ska se ut i framtiden. För att komma till rätta med utnyttjandet av arbetskraft från länder utanför EU presenterar vi 15 förslag på hur arbetskraftsinvandringen kan reformeras. Bland annat föreslår vi följande åtgärder:

Arbetskraftsinvandringen måste bli en del av den svenska modellen. 

Ett principiellt stopp för arbetskraftsinvandring till branscher där det inte råder brist. 

Ställ krav på heltid

Inför en specialpolisenhet mot arbetslivskriminalitet

Stoppa fusket och handeln med samordningsnummer.