Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

En kraftfull och expansiv investeringsdriven klimatpolitik som inte ökar klyftorna bör vara socialdemokratins viktigaste prioritering.

I denna rapport, som är första delen i antologin ”Tiden rinner ut” presenteras 50 förslag på mer ambitiösa klimatinvesteringar som Socialdemokraterna kan driva. Bland annat kan utrymme skapas för omfattande klimatinvesteringar genom att slopa överskottsmålet, reglera bort delar av inrikesflyget, snabba på utbyggnaden av höghastighetsbanorna, tvinga privat kapital till klimatinvesteringar och göra om ROT-avdraget till ett klimat-ROT. Förslagen utgår från en socialdemokratisk grund med syfte att minska klyftorna i samhället. Att klimatomställningen sker på ett rättvist och jämlikt sätt är helt centralt.

Se seminariet där vi släppte rapporten i efterhand här. Läs också Daniel Färms och Emilia Bjuggrens debattartikel där de sammanfattar rapportens slutsatser här.