Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Moderaterna går till val på att ”det ska löna sig att gå från bidrag till arbete”. De hävdar att ”bidragsberoendet” är utbrett och vill därför införa ett så kallat bidragstak. Samtidigt föreslår Moderaterna lagstiftning om lägre löner i de så kallade inträdesjobben. Men i en färsk rapport från Tankesmedjan Tiden, med nya beräkningar från SCB, framgår att ”bidragsberoendet” är det lägsta sedan 1981, och att det idag i princip alltid lönar sig att gå från arbetslöshet till arbete. Däremot visar rapporten att Moderaternas egna förslag om lagstiftat lägre löner för just den här gruppen däremot skulle göra det mindre lönsamt att gå från ”bidrag” till arbete.

 De ekonomiska incitamenten för nyanlända med färre än fyra barn att gå från bidrag till arbete halveras generellt sett med Moderaternas politik. Jämfört med dagens läge tjänar en tvåbarnsfamilj där den ena går från etableringsersättning till arbete 2800 kronor mindre om man inför inträdesjobb istället för ett vanligt arbete till lägstalön. Hushåll med färre än fyra barn slår generellt sett inte i Moderaternas förslag om bidragstak, eftersom bidragen inte är så höga som partiet vill ge sken av. Så även om man skulle införa både bidragstak och inträdesjobb, så lönar det sig cirka 50 procent mindre att gå från bidrag till arbete med Moderaternas politik.