Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

I rapporten ”En funktionshinderpolitik för 2020-talet” presenterar rapportförfattarna, riksdagsledamoten Alexandra Völker (S) och funktionshinderpolitiska experten Lars Lindberg, 30 reformer som Socialdemokraterna kan förverkliga för att skapa ett mer rättvist samhälle för människor med funktionsnedsättning.