Åke Sandberg ger en översikt om forskning, finansiering och organisation på arbetsorganisationsområdet. Nio (av 28) författare belyser sedan dessa frågor inom
sina forskningsområden.

Datum: 07 december 2016 17:30 – 07 december 2016 20:00

Plats: Lindstedtsvägen 5, KTH

Läs mer och gör anmälan via Stockholm Universitets hemsida.

Program

17.30 fika/frukt,
18.00-20.00 seminarium
20.00 efter seminariet serveras kylda drycker och ges tillfälle till samtal.
Moderator: Jesper Bengtsson, chef på Tankesmedjan Tiden.
Arrangör: Projektgruppen ”Framtidens arbete”

Deltagande författare

  • Gunnar Aronsson, Stockholms universitet
  • Wuokko Knocke, f.d. Arbetslivsinstitutet
  • Fredrik Movitz, Stockholms universitet
  • Paula Mulinari, Malmö högskola
  • Åke Sandberg, Stockholms universitet
  • Ulf Sandström, Örebro och Göteborgs
  • universitet
  • John Sjöström, IVL Svenska miljöinstitutet
  • Lennart Sturesson, f.d. Arbetslivsinstitutet
  • Åke Walldius, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH