Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Laddar Evenemang

« All Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Ekonomisk stagnation och politisk oro i Europa

23 oktober, 2014, 13:00 - 17:30

Seminarium anordnas av Forum för EU-debatt

Europas ekonomi fortsätter att utvecklas mycket svagt med stagnation och risk för deflation inom eurozonen och positiv men svag tillväxt i länderna som står utanför EMU. Samtidigt fortsätter den förda politiken att präglas av motsättningar mellan länder med överskott i utrikeshandeln å ena sidan och de med underskott eller höga statsskulder å den andra. De förra kräver fortsatta budgetnedskärningar i kombination med strukturella reformer i underskottsländerna och de senare menar att man måste se till att ett minimum av tillväxt skapas för att bekämpa arbetslösheten. Tills vidare söker man främst via en expansiv penningpolitik att stimulera tillväxten – hittills med magert resultat.

Samtidigt pågår en debatt om hur mycket makt som bör centraliseras till Bryssel på den nationella demokratins bekostnad, en fråga som är central inför den aviserade brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet. Men även i Nederländerna har frågan aktualiserats genom regeringens lista över ” röda linjer” mot fortsatt suveränitetsöverföring till EU-nivån samt möjligheter att korrigera EU-domstolens centraliseringsvänliga politik. I Tyskland har man också på politisk nivå konstaterat att en del makt borde kunna åternationaliseras.

I såväl det nyvalda och nu mäktigare EU-parlamentet som i medlemsländerna, inklusive kärnländerna Frankrike och UK, ökar EU-kritiska och invandrarfientliga partier sitt inflytande. Det skapar ett mycket annorlunda Europa.

I syfte att försöka belysa och analysera denna komplexa ekonomisk-politiska situation ordnar Forum för EU-debatt ett seminarium.

Tid och plats: 23 oktober 13.00 – 17:30

Lokal: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

Seminariet kommer hållas på engelska

Välkomna!

Anmäl deltagande till:info@forumeudebatt.se

Program

13.00 Introduction Michael Sohlman

13:10 -14:15 The economic and political situation Pieter Cleppe. Comments Anna Dahlberg and Jesper Bengtsson

14:15-14:30 Break for coffee or tea

14:30-16:15 The current situation and prospects for the Eurozone Philippe Legrain. Comments Leif Pagrotsky, Johanna Lybeck-Lilja and Harry Flam

16.15 – Concluding remarks Lars Anell

PIETER CLEPPE, som förestår Open Europes Brysselkontor , är jurist och har arbetat som politisk rådgivare till den belgiske ministern för administrativa reformer och grundade därefter analysinstitutet Itinera. Han studerade juridik vid det katolska Universitetet i Louvain, liksom juridik och ekonomi vid Universiteten i Hamburg,Bologna och Wien.

PHILIPPE LEGRAIN är brittisk politisk ekonom och författare. Han är specialiserad på globala och europeiska ekonomiska frågor, i synnerhet migration, utvecklingen i världen efter finanskrisen, samt euron. Han tjänstgjorde som rådgivare till EU-kommissionens ordförande Barroso från 2011 till 2014, då han lämnade kommissionen i opposition mot den förda politiken. Legrain analyserar situationen i Europa i sin senaste bok European Spring: Why our Economies and Politics are in a Mess and How to Put Them Right. För en sammanfattning av boken se Legrains hemsida.

ANNA DAHLBERG Politisk redaktör (chef för ledarredaktionen), Expressen. Anställd sedan 1998 och tidigare utrikeskorrespondent på tidningen. Innan dess arbetade Dahlberg på Östgöta Correspondenten och har bedrivit akademiska studier i Lund och Stockholm. Länk till Anna Dahlbergs senaste krönikor i Expressen.

JESPER BENGTSSON är chef på Tankesmedjan Tiden samt chefredaktör för tidskriften Tiden och skribent med globalisering och internationella frågor som expertområde. Han har bl a varit ledarskribent på Aftonbladet samt chefredaktör för Sekotidningen  och har publicerat en rad böcker och rapporter. Se Tidens hemsida för ytterligare information – klicka här.

LEIF PAGROTSKY var statsråd i den socialdemokratiska regeringen 1996-2006, bl a som närings- och handelsminister samt utbildnings- och kulturminister. Han har innan dess tjänstgjort i Riksbanken, finansdepartementet och OECD. Sedan Pagrotsky lämnat regeringen har han varit riksdagsledamot, v ordf i riksbanksfullmäktige och suppleant i EU-nämnden. Han deltar bl a i INET:s arbete, som Advisor i INETCouncil on the Eurozone Crisis och har analyserat eurokrisens ekonomi och politik i en uppsats presenterad vid London School of Economics.

JOHANNA LYBECK LILJA har varit statssekreterare hos tidigare finansmarknadsminister Peter Norman med ansvar för finansmarknadsfrågorna. Tidigare var hon departementsråd på Finansdepartementets budgetavdelning, där hon framför allt arbetade med hanteringen av den finansiella krisen, och på Sveriges Riksbank tjänstgjorde hon i olika positioner, bl.a. rådgivare i EU-frågor och enhetschef på avdelningen för finansiell stabilitet. Johanna Lybeck Lilja har i stor omfattning deltagit i internationella arbetsgrupper, främst inom EU, men även inom ramen för G10-ländernas samarbete.

HARRY FLAM är professor i internationell ekonomi  och föreståndare för Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Flam är medlem av Ingenjörsvetenskapsakademin och ordförande för SNS vetenskapliga råd. Han medverkade i EMU-utredningen (SOU 1996:158) och har publicerat ett stort antal vetenskapliga skrifter samt även mer populärt hållna skrifter inom det nationalekonomiska området.

LARS ANELL är ordförande, utsedd av regeringen, i Vetenskapsrådets styrelse. Han har tidigare bl a varit Sveriges FN-ambassadör i Genève och ambassadör vid EG. Lars Anell har bl a författat rapport nr 4 och nr 7 i Forum för EU-debatts rapportserie.

Detaljer

Datum:
23 oktober, 2014
Tid:
13:00 - 17:30
Webbplats:
http://www.forumeudebatt.se/?p=902

Plats

Kungliga myntkabinettet
Slottsbacken 6
Stockholm,
+ Google Map