Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Ett funktionshinderpolitiskt råd, förbättrad LSS, sänkt skatt för människor med funktionshinder som får sjuk- eller aktivitetsersättning, och stopp för skolor som diskriminerar elever med funktionshinder. Det är några av de förslag som socialdemokratiska tankesmedjan Tiden nu lanserar i en ny rapport.

I rapporten ”En funktionshinderpolitik för 2020-talet” presenterar rapportförfattarna, riksdagsledamoten Alexandra Völker (S) och funktionshinderpolitiska experten Lars Lindberg, 30 reformer som Socialdemokraterna kan förverkliga för att skapa ett mer rättvist samhälle för människor med funktionsnedsättning.

Inte minst är det dags att vi prioriterar arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi tror på en ny arbetslinje, där alla människor med funktionsnedsättningar ges möjlighet att bli inkluderade i arbetslivet, säger Alexandra Völker.

Rapporten beskriver tilltagande klyftor mellan de som har funktionsnedsättningar och de som inte har det. Det är framförallt den ekonomiska ojämlikheten som har ökat kraftigt.

Vi ser ett stort behov av åtgärder för att minska ojämlikheten, särskilt för unga med funktionsnedsättning. Detta ledarskap måste socialdemokratin ta sig an, säger Lars Lindberg.

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner här.