Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Att nå ut med politiska budskap har aldrig varit så lätt, och samtidigt så svårt, som det är i dag. Via sociala medier kan vem som helst nå ut till stora grupper människor, ibland över hela världen. Just detta innebär också att bruset blir mer påtagligt, och behovet av att sticka ut ur mängden blir än viktigare. Tempot på de olika plattformarna förändras snabbt. Det som är trendigt denna vecka blir otrendigt om några dagar. Användares beteenden i sociala medier skiftar och svänger likaså.

De politiska partiernas riksdags- och partistyrelsekanslier har i regel anställda som specifikt arbetar med sociala medier och digital kommunikation. Men hur gör man i en lokala socialdemokratisk partiorganisationen där sådan expert- kompetens saknas?

Tidigare har Tankesmedjan Tiden skrivit en handbok Yes, You Can! – Arbetar- rörelsens handbok för digital opinionsbildning som beskriver hur man använder de olika sociala plattformarna. Syftet med detta praktikantarbete är att bygga vidare på den handboken, undersöka de lokala partiavdelningarnas (de så kallade arbe- tarekommunernas) sociala medier och samtidigt presentera några enkla tips på hur landets arbetarekommuner kan förstärka sin närvaro på sociala medier.Socialdemokraternas_användande_av_sociala_medier_på_lokal_nivå

Socialdemokraternas användande av sociala medier på lokal nivå

/Salja Neuhaus, praktikant på Tiden hösten 2022