Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Regeringens utredare Lars Arrhenius har idag föreslagit ett stopp för nya religiösa friskolor. Det är bra. Men att ett etableringsstopp ska träda i kraft först 2023, att förskolor är undantagna, och att detta inte gäller befintliga religiösa friskolor är olyckligt. Tankesmedjan Tiden är kritisk till detta och visar i en ny kortrapport att det går att tolka de internationella konventionerna som att ett stopp för alla religiösa friskolor är möjligt.

Att fortsatt acceptera religiösa friskolor i Sverige bygger på en kontroversiell tolkning av Europakonventionen. Att låta religiösa friskolor fortsätta med ensidig religiös påverkan på barn är ett brott mot Barnkonventionen, som nyligen blev svensk lag. Regeringen bör därför ta steg för att förbjuda alla religiösa friskolor, inte enbart nya. Det menar Daniel Färm, chef på S-märkta Tankesmedjan Tiden.

– Skolan är till för barns kunskapsinlärning, inte för vare sig föräldrar eller trossamfund som vill pådyvla eleverna sina egna trosuppfattningar. Religiösa friskolor kränker barns rätt till religionsfrihet: att själva söka, välja eller välja bort livsåskådning. Därför bör alla, inte enbart nya, religiösa friskolor stoppas. Det är oavsett detta olyckligt att ett etableringsstopp ska träda i kraft först 2023 – långt efter nästa val. Det är också olyckligt att det är fritt fram också för nya religiösa förskolor framöver, säger Daniel Färm.

Under de senaste åren har media rapporterat om flera extrema religiösa aktörer – både muslimska och frikyrkliga – som har tillåtits driva undervisning som går emot svenska demokratiska värderingar och jämställdhet. Arrhenius utredning fokuserade dock framförallt på de rättsliga grunderna.

Daniel Färm menar dock att utredningsförslaget dels strider mot Barnkonventionen, som nyligen blev svensk lag, dels bygger på en tolkning av Europakonventionen som är långt ifrån självklar. Och eftersom det finns olika principer i internationell rätt som kan uppfattas gå emot varandra, så finns det ett betydande tolkningsutrymme.

– Det står ingenstans i Europakonventionen att Sverige måste tillåta religiösa friskolor som en del av det skolpliktiga och skattefinansierade skolväsendet. Vi kan lika gärna tolka det som att Sverige måste tillåta den som vill arrangera frivilliga bibelstudier, koranskola, humanistiskt konfirmationsläger eller dylikt på kvällar, helger och lov att göra det. Ensidig religiös påverkan på barn har dock inget i den ordinarie skolan att göra, säger Daniel Färm.

Dagens svenska regelverk utgår redan från en tolkning som innebär ett avsteg från det som faktiskt står i Europakonventionen.

– Detta bygger på en överenskommelse mellan den i denna fråga starkt KD-influerade dåvarande borgerliga regeringen och de religiösa friskolornas lobbyister. Det behöver den nuvarande regeringen inte känna sig bundna av. Januaripartierna bör nu komma överens om att stoppa alla religiösa friskolor, säger Daniel Färm.

Kontakt: Martin Rynoson, samhällspolitisk strateg på Tankesmedjan Tiden: 0760 425 729martin.rynoson@tstiden.se